Špirálová dynamika je trojdimenzionálny pohybový koncept, ktorého cieľom je pohybová koordinácia na anatomicko – funkčných podkladoch.

Základom je trojdimenzionálna anatómia, ktorej sú nadradené prírodné princípy (polarita, špirála).

Špirála, základ tohto konceptu, ovplyvňuje tvar i funkciu tela. Štruktúry celého organizmu sa vtedy správajú fyziologicky, ak sú zaťažované trojrozmerne.

Čo sa stane v prípade patológie?
Štruktúry nie sú zaťažované v smere ich priebehu (3D), mení sa ich tvar a prirodzene funkcia. Pohyb sa stáva nestabilný, neekonomický, v kĺboch nie je zabezpečená centrácia. Chybné zaťaženie vedie k preťaženiu štruktúr, svalovej dysbalancii, bolesti a k obmedzeniu pohybu.