Fynamed+

Informačné kurzy

Informačný kurz si kladie za cieľ zoznámiť a informovať o koncepte Spiraldynamik®. 

Prostredníctvom príkladov a vlastných skúseností umožní preniknúť do pohybového a terapeutického konceptu a tiež uvedomiť si 3D pohyb ako aj 3D anatómiu. 

Získate nové impulzy vo vnímaní pohybu a jeho učení a tiež „návod na použitie vlastného tela“, a to vďaka spoznaniu pohybu vo vlastnom tele a začlenením nových poznatkov do každodenného života. 

Cieľovými skupinami sú lekári, fyzioterapeuti, učitelia pohybu, tréneri (sport, jóga, pilates, fitness).

Obsah

  • Úvod do Spiraldynamik® 
  • Informácie k princípom pohybu a 3D anatómie
  • Vnímanie a skúšanie pohybu vo vlastnom tele a integrácia do každodenných činností
  • Hľadanie optimálneho koordinovaného pohybu

Témy:

Témy sú vždy špecificky zamerané pre danú cieľovú skupinu. 

  • trup, chrbtica (axiálne napriamenie)
  • noha (špirálne zošróbovanie)
  • dolná končatina (osová stabilita) a pod.

Lektor: Odborník v Spiraldynamik® od stupňa vzdelania Spiraldynamik® Level Advanced

Časový rozvrh

  • 3  hodiny

Pozn.: Informačný kurz nenahradzuje ani kurz Spiraldynamik® Basic ani žiadny iný stupeň vzdelávania v koncepte Spiraldynamik®. Nedáva oprávnenie ponúkať Spiraldynamik® v terapii ani v učení pohybu. 

Záväzná prihláška

na informačný kurz Spiraldynamik® v termíne 04.09.2024 v Martine za 99 Eur s DPH

Spiraldynamik® akademie AG Zürich

Čo je pohybový koncept Spiraldynamik®?

Spiraldynamik je trojdimenzionálny pohybový koncept, ktorého cieľom je pohybová koordinácia na anatomicko – funkčných podkladoch. Základom je trojdimenzionálna anatómia, ktorej sú nadradené prírodné princípy (polarita, špirála). Špirála, základ tohto konceptu, ovplyvňuje tvar i funkciu tela. Štruktúry celého organizmu sa správajú fyziologicky, ak sú zaťažované trojrozmerne.

Ako kurz prebieha

Teoreticko-praktický kurz v rozsahu cca 3 hodín. Kurz je organizovaný v Martine

Kurz je vedený skúsenou lektorkou konceptu Spiraldynamik® Martinou Skaličan Bellanovou v spolupráci s expertkou Spiraldynamik® Lenkou Kazmarovou (Praha, ČR).

Kapacita kurzu je obmedzená. Kurzu sa môže zúčastniť 15 až 24 účastníkov. Prihláste sa na kurz čo najskôr.

Harmonogram kurzu

Cena kurzu a platobné podmienky

 Informačný kurz Spiraldynamik® 
vedený lektorkou konceptu Spiraldynamik® stojí

99,- € s DPH

Cena neobsahuje poplatok za ubytovanie, stravu a pomôcky na kurz. Tie si každý účastník zabezpečí individuálne. V prípade neúčasti alebo storna sa platba nevracia. Je však možné poslať za seba náhradníka.

Záväzná prihláška na Informačný kurz Spiraldynamik®

Po odoslaní záväznej prihlášky vám na váš e-mail odošleme pozvánku s podrobnosťami o kurze. E-mail bude obsahovať aj platobné informácie pre úhradu ceny kurzu.

Časté otázky

Ako môžem uhradiť kurz? Na aký účet mám poslať platbu?

Kurz je potrebné uhradiť vopred vo výške 99 € s DPH. A to bankovým prevodom do 7 dní od prijatia e-mailu s platobnými informáciami.

Kurzu sa nemôžem z objektívnych dôvodov zúčastniť, prepadne moja platba?

V prípade, že sa kurzu nemôžete z objektívnych dôvodov zúčasniť, môže sa za vás zúčastniť váš náhradník. 

Obsahuje cena kurzu všetky pomôcky, ktoré budem na kurze potrebovať?

Cena kurzu zahŕňa poplatok za celkový 1-dňový kurz. V cene kurzu nie sú zahrnuté pomôcky, ubytovanie, doprava ani stravovanie.

Chcel by som zistiť ďalšie informácie o koncepte Spiraldynamik a o tomto kurze. Môžem vás kontaktovať?

Samozrejme. Napíšte nám alebo zavolajte. Kontaktné údaje nájdete nižšie alebo na stránke kontakty. Ďalšie informácie o pohybovom koncepte Spiraldynamik nájdete aj na jeho oficiálnej stránke alebo na stránke našich českých kolegov.

Kde sa uskutoční kurz? Je možné v blízkosti miesta konania pohodlne parkovať?

Kurz sa spravidla koná v priestoroch Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. V okolí miesta konania kurzov môžete bezproblémovo parkovať. Informačný kurz je však možné zorganizovať kdekoľvek v rámci Slovenska, s prihliadnutím sa konkrétne požiadavky. V prípade zmeny miesta konania kurzu vás budeme o novom mieste dostatočne vopred informovať.

Kontakty

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Napíšte nám alebo zavolajte.

Sládkovičova 24, BB

Adresa konania kurzu

+421 918 115 489

Kontaktný telefón

info@fynamed.sk

Kontaktný e-mail

Copyright © 2024 Fynamed plus

FynaMed
Návrat hore