Fynamed+

Kurz Spiraldynamik® Basic Med 2025

Kurz Spiraldynamik® Basic Med je základný kurz pohybového konceptu Spiraldynamik® vytvorený v spolupráci s Akademiou AG Zürich.

Kurz je určený pre odbornú verejnosť, najmä pre fyzioterapeutov, lekárov FBLR, prípadne absolventov univerzity telovýchovy a športu, ktorí sa venujú trénerstvu.

Záväzná prihláška

na kurz Spiraldynamik® Basic Med v termíne 6.3.2025 – 30.10.2025 za 1.500,- € s DPH

Spiraldynamik® Akademie AG Zürich

Čo je pohybový koncept Spiraldynamik®?

Spiraldynamik je trojdimenzionálny pohybový koncept, ktorého cieľom je pohybová koordinácia na anatomicko – funkčných podkladoch. Základom je trojdimenzionálna anatómia, ktorej sú nadradené prírodné princípy (polarita, špirála). Špirála, základ tohto konceptu, ovplyvňuje tvar i funkciu tela. Štruktúry celého organizmu sa správajú fyziologicky, ak sú zaťažované trojrozmerne.

Ako kurz prebieha

16-dňový teoreticko-praktický kurz je rozdelený do 4 samostatných termínov. Spravidla sa časť kurzu realizuje na jeseň a časť na jar nasledujúceho roku. Všetky časti kurzu sú organizované v Banskej Bystrici. V mimoriadnych prípadoch v Bratislave.

Kurz je vedený skúsenou lektorkou konceptu Spiraldynamik® Lenkou Kazmarovou (Spiraldynamik Praha).

Kapacita kurzu je obmedzená. Kurzu sa môže zúčastniť 16 až 24 účastníkov. Prihláste sa na kurz čo najskôr. 

Pre získanie certifikátu a úspešné ukončenie kurzu je nevyhnutné absolvovať všetky 4 termíny kurzu. V prípade, že sa účastník kurzu nemôže zúčastniť niektorého z termínov kurzu, môže si tieto termíny nahradiť v kurzoch v iných štátoch (napr. aj v Českej republike, v Prahe).

Harmonogram základného kurzu

Prečo kurz absolvovať?

Teoretické a praktické poznatky

Cieľom kurzu je pochopenie konceptu Spiraldynamik®, prehĺbenie teoretických vedomostí z anatómie, fyziológie a kineziologie a ich praktické overenie v praxi na sebe.

Medzinárodný
certifikát

Každý účastník základného odborného kurzu Spiraldynamik® Basic Med získa medzinárodne uznávaný certifikát udelovaný autoritou Spiraldynamik® Akademie AG v Zürichu.

112 kreditov za odborné vzdelávanie

Za každý absolovaný deň 16 dňového odborného kurzu získava účastník 7 kreditov. Spolu tak získa až 112 kreditov, ktoré sa započítavajú do jeho povinného 5-ročného vzdelávania.

Cena kurzu a platobné podmienky

16-dňový kurz Spiraldynamik® Basic Med 
vedený odbornou lektorkou systému Spiraldynamik stojí

1.500,- € s DPH

cena zahŕňa poplatok za celkový kurz, odborné skriptá a coffee break

Cena neobsahuje poplatok za ubytovanie, stravu a pomôcky na kurz. Tie si každý účastník zabezpečí individuálne. Cenu je možné uhradiť naraz v jednej platbe alebo na splátky, a to v 5 postupných splátkach. Spolu s prihláškou sa uhrádza prvá splátka ceny vo výške 300,- € s DPH. V prípade neúčasti alebo storna sa 1. platba nevracia. Je však možné poslať za seba náhradníka. Cena platí pre členov SKF.

Záväzná prihláška na kurz Spiraldynamik® Basic Med

Po odoslaní záväznej prihlášky vám na váš e-mail odošleme pozvánku s podrobnosťami o kurze. E-mail bude obsahovať aj platobné informácie pre úhradu ceny kurzu naraz alebo na postupné splátky.

Časté otázky

Ako môžem uhradiť kurz? Na aký účet mám poslať platbu?

Kurz je potrebné uhradiť vopred celý alebo v prípade nákupu na splátky, prvú splátku vo výške 300 € s DPH. A to bankovým prevodom do 7 dní od prijatia e-mailu s platobnými informáciami.

Kurzu sa nemôžem z objektívnych dôvodov zúčastniť, prepadne moja platba?

V prípade, že sa kurzu nemôžete z objektívnych dôvodov zúčasniť, môže sa za vás zúčastniť váš náhradník. V prípade, že sa kurzu náhradník nezúčastní, vrátime vám časť uhradenej ceny zníženú o 300,- € s DPH. Táto čiastka je považovaná za storno poplatok.

Absolvoval som prvý termín kurzu. Na ďalší termín sa mi nepodarí dostať. Ako mám postupovať?

Druhy alebo iný termín kurzu, ktorého sa nemôžete zúčastniť, môžete absolvovať v inom štáte. Napríklad v  Českej republike, v Prahe alebo tiež vo Švajčiarsku.

Obsahuje cena kurzu všetky pomôcky, ktoré budem na kurze potrebovať?

Cena kurzu zahŕňa poplatok za celkový kurz, teda 4 jeho samostatné štvordňové termíny, poplatok za odborné skriptá a coffeebreak. V cene kurzu nie sú zahrnuté iné ako uvedené pomôcky, ubytovanie, doprava ani stravovanie.

Kde sa uskutočnia jednotlivé termíny kurzu? Je možné v blízkosti miesta konania pohodlne parkovať?

Kurz sa spravidla koná v aule D Slovenskej zdravotníckej univerzity. Nájdete ju na Sládkovičovej ulici 24, v Banskej Bystrici, v časti Radvaň. V okolí miesta konania kurzov môžete bezproblémovo parkovať. Rovnako sa sem pohodlne dostanete mestskou hromadnou dopravou. Prípadná zmena miesta konania kurzu vám bude včas oznámená. V mimoriadnych prípadoch je kurz organizovaný v Bratislave. V prípade zmeny miesta konania kurzu vás budeme o novom mieste dostatočne vopred informovať.

Chcel by som zistiť ďalšie informácie o koncepte Spiraldynamik a o tomto kurze. Môžem vás kontaktovať?

Samozrejme. Napíšte nám alebo zavolajte. Kontaktné údaje nájdete nižšie alebo na stránke kontakty. Ďalšie informácie o pohybovom koncepte Spiraldynamik nájdete aj na jeho oficiálnej stránke alebo na stránke našich českých kolegov.

Kontakty

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Napíšte nám alebo zavolajte.

Sládkovičova 24, BB

Adresa konania kurzu

+421 918 115 489

Kontaktný telefón

info@fynamed.sk

Kontaktný e-mail

Copyright © 2024 Fynamed plus

FynaMed
Návrat hore