Fynamed+

Kurz Spiraldynamik® Intermediate Fyziopedagogika

Kurz Spiraldynamik® Intermediate Fyziopedagogika prehlbuje vedomosti zo základného kurzu.

Venuje sa uplatňovaniu princípov: polarita, špirálový princíp, princíp klenby a princíp vzpriamenia. Získavajú sa väčšie kompetencie v terapii a v učení pohybového konceptu.

Tento kurz je jeden z kurzov vzdelávania Spiraldynamik®  na stupni Intermediate, predstavujúci druhý stupeň vzdelávacieho konceptu Spiraldynamik®.

Pracuje sa v skupinách, vo dvojiciach, ale aj s vlastným telom. Veľký dôraz sa kladie na prax a terapeutické vedenie. Dôležitým momentom je využitie tohoto konceptu v bežných denných činnostiach a pohybových i športových aktivitách.

Kurz je organizovaný v spolupráci s Akadémiou Spiraldynamik® sídliacou v Zurichu, Švajčiarsko.

Záväzná prihláška

na kurz Spiraldynamik® Intermediate Fyziopedagogika v termíne 23.4.2025 – 27.4.2025 za 900,- € s DPH

Spiraldynamik® Akademie AG Zürich

Čo je pohybový koncept Spiraldynamik®?

Spiraldynamik® je trojdimenzionálny pohybový koncept, ktorého cieľom je pohybová koordinácia na anatomicko – funkčných podkladoch. Základom je trojdimenzionálna anatómia, ktorej sú nadradené prírodné princípy (polarita, špirála). Špirála, základ tohto konceptu, ovplyvňuje tvar i funkciu tela. Štruktúry celého organizmu sa správajú fyziologicky, ak sú zaťažované trojrozmerne.

Ako kurz prebieha

5-dňový teoreticko-praktický kurz v rozsahu 47 hodín á 45 minút. Kurz je organizovaný v Banskej Bystrici, resp. v Bratislave.

Kurz je vedený skúsenou lektorkou konceptu Spiraldynamik® Lenkou Kazmarovou (Spiraldynamik Praha).

Kapacita kurzu je obmedzená. Kurzu sa môže zúčastniť 8 až 12 účastníkov. Prihláste sa na kurz čo najskôr. 

Pre získanie certifikátu a úspešné ukončenie kurzu je nevyhnutné absolvovať všetkých 5 dní kurzu. 

Harmonogram kurzu

Prečo kurz absolvovať?

Teoretické a praktické poznatky

Cieľom kurzu je prehĺbenie vedomostí zo základného kurzu Spiraldynamik® Basic Med. Získavajú sa väčšie kompetencie v terapii a v učení pohybového konceptu.

Medzinárodný
certifikát

Každý účastník kurzu Spiraldynamik® Intermediate 1 získa medzinárodne uznávaný certifikát udelovaný autoritou Spiraldynamik® Akademie AG v Zürichu.

35 kreditov za odborné vzdelávanie

Za každý absolovaný deň 5 dňového odborného kurzu získava účastník 7 kreditov. Spolu tak získa až 35 kreditov, ktoré sa započítavajú do jeho povinného 5-ročného vzdelávania.

Cena kurzu a platobné podmienky

5-dňový kurz Spiraldynamik® Intermediate Fyziopedagogika
vedený expertkou konceptu Spiraldynamik® stojí

900,- € s DPH

cena zahŕňa poplatok za kurz, odborné skriptá a coffee break

Cena neobsahuje poplatok za ubytovanie, stravu a pomôcky na kurz. Tie si každý účastník zabezpečí individuálne. V prípade neúčasti alebo storna sa platba nevracia. Je však možné poslať za seba náhradníka.

Záväzná prihláška na kurz Spiraldynamik® Intermediate Fyziopedagogika

Po odoslaní záväznej prihlášky vám na váš e-mail odošleme pozvánku s podrobnosťami o kurze. E-mail bude obsahovať aj platobné informácie pre úhradu ceny kurzu naraz alebo na postupné splátky.

Časté otázky

Ako môžem uhradiť kurz? Na aký účet mám poslať platbu?

Kurz je potrebné uhradiť vopred vo výške 900 € s DPH. A to bankovým prevodom do 7 dní od prijatia e-mailu s platobnými informáciami.

Kurzu sa nemôžem z objektívnych dôvodov zúčastniť, prepadne moja platba?

V prípade, že sa kurzu nemôžete z objektívnych dôvodov zúčasniť, môže sa za vás zúčastniť váš náhradník. 

Obsahuje cena kurzu všetky pomôcky, ktoré budem na kurze potrebovať?

Cena kurzu zahŕňa poplatok za celkový 5-dňový kurz, poplatok za odborné skriptá a coffeebreak. V cene kurzu nie sú zahrnuté iné ako uvedené pomôcky, ubytovanie, doprava ani stravovanie.

Chcel by som zistiť ďalšie informácie o koncepte Spiraldynamik a o tomto kurze. Môžem vás kontaktovať?

Samozrejme. Napíšte nám alebo zavolajte. Kontaktné údaje nájdete nižšie alebo na stránke kontakty. Ďalšie informácie o pohybovom koncepte Spiraldynamik nájdete aj na jeho oficiálnej stránke alebo na stránke našich českých kolegov.

Kde sa uskutoční kurz? Je možné v blízkosti miesta konania pohodlne parkovať?

Kurz sa spravidla koná v Banskej Bystrici, resp. v Bratislave. V okolí miesta konania kurzov môžete bezproblémovo parkovať. Rovnako sa sem pohodlne dostanete mestskou hromadnou dopravou. V prípade zmeny miesta konania kurzu vás budeme o novom mieste dostatočne vopred informovať.

Kontakty

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Napíšte nám alebo zavolajte.

Sládkovičova 24, BB

Adresa konania kurzu

+421 918 115 489

Kontaktný telefón

info@fynamed.sk

Kontaktný e-mail

Copyright © 2024 Fynamed plus

FynaMed
Návrat hore