Fynamed+

Workshop: Ramenný pletenec

Workshop Spiraldynamik® s názvom „Ramenný pletenec – čo mu chýba a čo potrebuje?“ prehlbuje vedomosti zo základného kurzu. Preto aj podmienkou účasti na workshope je absolvovanie kurzu Spiraldynamik® Basic. 

Kladie si za úlohu nájsť odpovede na otázky: Čo je podmienkou úspechu terapie? Ako využiť know-how Spiraldynamik® v terapii a v učení pohybu?

Cielené precízne pohyby sú viac než globálny pohyb vo veľkom rozsahu. Jeden cvik integrovaný do dennej činnosti je viac, než 5 cvikov, ktoré nevyužívam. Motivácia klienta je viac než pasívna terapia. 

Obsah

  • Aké mám skúsenosti? Ako Spiraldynamik® integrujem vo svojej praxi?
  • Princípy a 3D anatómia
  • Najčastejšie diagnózy
  • Analýza a stratégia
  • Učenie a navedenie pohybu – efektívne a cielene
  • Základné cviky, funkčné cvičenie, variácie cvikov

Metodika:

  • krátke referáty k danej téme
  • praktické cvičenia vo dvojici a skupinové cvičenia
  • aktívny tréning

Obsah workshopu a jeho priebeh je tvorený spoluprácou lektora a účastníkov, na základe zdieľaných poznatkov a skúseností.

Lektor: Lenka Kazmarová, expertka Spiraldynamik®

Časový rozvrh: sobota 09:00 – 17:00 hod., nedeľa 09:00 – 15:00 hod.

Záväzná prihláška

na workshop Spiraldynamik® „Ramenný pletenec“ v dňoch 31.8. – 1.9.2024 za 310,- € s DPH

Spiraldynamik® akademie AG Zürich

Čo je pohybový koncept Spiraldynamik®?

Spiraldynamik je trojdimenzionálny pohybový koncept, ktorého cieľom je pohybová koordinácia na anatomicko – funkčných podkladoch. Základom je trojdimenzionálna anatómia, ktorej sú nadradené prírodné princípy (polarita, špirála). Špirála, základ tohto konceptu, ovplyvňuje tvar i funkciu tela. Štruktúry celého organizmu sa správajú fyziologicky, ak sú zaťažované trojrozmerne.

Ako kurz prebieha

2-dňový teoreticko-praktický kurz v rozsahu 14 hodín. Kurz je organizovaný v Banskej Bystrici. V mimoriadnych prípadoch v Bratislave.

Kurz je vedený skúsenou lektorkou konceptu Spiraldynamik® Lenkou Kazmarovou (Spiraldynamik Praha).

Kapacita kurzu je obmedzená. Kurzu sa môže zúčastniť 15 až 24 účastníkov. Prihláste sa na kurz čo najskôr.

Harmonogram kurzu

Prečo kurz absolvovať?

Teoretické a praktické poznatky

Cieľom kurzu je prehĺbenie vedomostí zo základného kurzu Spiraldynamik® Basic Med. Získavajú sa väčšie kompetencie v terapii a v učení pohybového konceptu.

Medzinárodný certifikát

Každý účastník kurzu Spiraldynamik® získa medzinárodne uznávaný certifikát udelovaný autoritou Spiraldynamik® Akademie AG v Zürichu. 

14 kreditov za odborné vzdelávanie

Za každý absolovaný deň 2-dňového odborného kurzu získava účastník 7 kreditov. Spolu tak získa až 14 kreditov, ktoré sa započítavajú do jeho povinného 5-ročného vzdelávania.

Cena kurzu a platobné podmienky

2-dňový workshop Spiraldynamik® 
vedený expertkou konceptu Spiraldynamik® stojí

310,- € s DPH

cena zahŕňa poplatok za kurz, odborné skriptá a coffee break

Cena neobsahuje poplatok za ubytovanie, stravu a pomôcky na kurz. Tie si každý účastník zabezpečí individuálne. V prípade neúčasti alebo storna sa platba nevracia. Je však možné poslať za seba náhradníka.

Záväzná prihláška na workshop Spiraldynamik®

Po odoslaní záväznej prihlášky vám na váš e-mail odošleme pozvánku s podrobnosťami o kurze. E-mail bude obsahovať aj platobné informácie pre úhradu ceny kurzu naraz alebo na postupné splátky.

Časté otázky

Ako môžem uhradiť kurz? Na aký účet mám poslať platbu?

Kurz je potrebné uhradiť vopred vo výške 310 € s DPH. A to bankovým prevodom do 7 dní od prijatia e-mailu s platobnými informáciami.

Kurzu sa nemôžem z objektívnych dôvodov zúčastniť, prepadne moja platba?

V prípade, že sa kurzu nemôžete z objektívnych dôvodov zúčasniť, môže sa za vás zúčastniť váš náhradník. 

Obsahuje cena kurzu všetky pomôcky, ktoré budem na kurze potrebovať?

Cena kurzu zahŕňa poplatok za celkový 2-dňový kurz, poplatok za odborné skriptá a coffeebreak. V cene kurzu nie sú zahrnuté iné ako uvedené pomôcky, ubytovanie, doprava ani stravovanie.

Chcel by som zistiť ďalšie informácie o koncepte Spiraldynamik a o tomto kurze. Môžem vás kontaktovať?

Samozrejme. Napíšte nám alebo zavolajte. Kontaktné údaje nájdete nižšie alebo na stránke kontakty. Ďalšie informácie o pohybovom koncepte Spiraldynamik nájdete aj na jeho oficiálnej stránke alebo na stránke našich českých kolegov.

Kde sa uskutoční kurz? Je možné v blízkosti miesta konania pohodlne parkovať?

Kurz sa spravidla koná v aule D Slovenskej zdravotníckej univerzity. Nájdete ju na Sládkovičovej ulici 24, v Banskej Bystrici, v časti Radvaň. V okolí miesta konania kurzov môžete bezproblémovo parkovať. Rovnako sa sem pohodlne dostanete mestskou hromadnou dopravou. Prípadná zmena miesta konania kurzu vám bude včas oznámená. V mimoriadnych prípadoch je kurz organizovaný v Bratislave. V prípade zmeny miesta konania kurzu vás budeme o novom mieste dostatočne vopred informovať.

Kontakty

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Napíšte nám alebo zavolajte.

Sládkovičova 24, BB

Adresa konania kurzu

+421 918 115 489

Kontaktný telefón

info@fynamed.sk

Kontaktný e-mail

Copyright © 2024 Fynamed plus

FynaMed
Návrat hore