Spiraldynamik®

Spiraldynamik® je trojdimenziálny pohybový koncept vytvorený švajčiarskym doktorom Christianom Larsenom a francúzskou fyzioterapeutkou Yolande Deswarte.

Čo je Spiraldynamik®?​

Spiraldynamik® je trojdimenzionálny pohybový koncept, ktorého cieľom je pohybová koordinácia na anatomicko – funkčných podkladoch. Základom je trojdimenzionálna anatómia, ktorej sú nadradené prírodné princípy (polarita, špirála). 

Špirála, základ tohto konceptu, ovplyvňuje tvar i funkciu tela. Štruktúry celého organizmu sa iba vtedy správajú fyziologicky, ak sú zaťažované trojrozmerne. Ak tieto štruktúry nie sú zaťažované v smere ich priebehu (3D), mení sa ich tvar a prirodzene aj ich funkcia. Pohyb sa stáva nestabilný, neekonomický, v kĺboch nie je zabezpečená centrácia. Chybné zaťaženie vedie k preťaženiu štruktúr, svalovej dysbalancii, bolesti a k obmedzeniu pohybu. 

Zakladateľmi pohybového konceptu Spiraldynamik® sú Dr. Med. Christian Larsen zo Švajčiarska a francúzska fyzioterapeutka Yolande Deswarte. Koncept vznikol začiatkom 80. rokov dvadsiateho storočia. Obaja sa venovali cvičeniu aikida.

Pri tvorbe konceptu vychádzali z funkčnej anatómie, z postrehov získaných sebapozorovaním a tiež z postrehov v oblasti chovania sa novorodencov, vrcholových športovcov či ľudí venujúcich sa baletu a jóge.

Na základe výsledkov štúdie vznikol pohybový koncept, ktorý poukazuje na svojpomocné spôsoby liečby.

V Zürichu dnes stojí medzinárodne uznávaná inštitúcia, v ktorej sa analyzujú problémy pohybového systému a hľadajú sa spôsoby obnovenia optimálnych pohybových funkcií bez operačného zákroku.

Ďalšie informácie o koncepte Spiraldynamik® a o jej uplatnení v každodennom živote nájdete v odbornej literatúre. Niektoré publikácie od expertov SpiralDynamik si môžete kúpiť aj na našich kurzoch.

Akú štruktúru vzdelávania ponúka koncept Spiraldynamik®

Informačné
kurzy

1-2 dňové úvodné kurzy zamerané na určitú oblasť lokomočného aparátu, ich cieľom je zoznámenie s pohybovým konceptom Spiraldynamik®.

Školiteľ

asistent Špirálovej dynamiky

Základné kurzy Spiraldynamik Basic

16-dňové kurzy rozdelené na 4 časti. Cieľom kurzu je pochopenie princípov Špirálovej dynamiky, porozumenie 3D anatómii, učenie a vedenie pohybu.

Školiteľ

učiteľ Špirálovej dynamiky

Spiraldynamik Intermediate 1

5-dňové kurzy zamerané na zdokonalenie a prehĺbenie vedomostí zo základného Basic kurzu, fyziopedagogika, navedenie pohybu, odovzdávanie vedomostí a učenie pohybu.

Školiteľ

učiteľ Špirálovej dynamiky

Spiraldynamik Intermediate 2

7-dňové kurzy, ktorých cieľom je zdokonalenie sa v koncepte Špirálovej dynamiky. Kurzy sú zamerané podľa rôznych odborov ako fyzioterapia,  ergoterapia, jóga, pedagógia a iné odbory.

Školiteľ

expert Špirálovej dynamiky

Kurz didaktiky a komunikácie

Kurz je rozdelený do dvoch častí. Jedenkrát 3 dni a jedenkrát 2 dni. Cieľom je zdokonalenie v odborných a sociálnych kompetenciách – komunikácia, pedagogika, didaktika.

Školiteľ

expert Špirálovej dynamiky

Spiraldynamik Advanced

5-dňové interdisciplinárne kurzy vyučované expertom Špirálovej dynamiky zakončené skúškou. V prípade úspechu tiež diplomom učiteľ Spiraldynamik.

Školiteľ

expert Špirálovej dynamiky

Chcete sa o koncepte dozvedieť viac?

Sdynamik

Viac informácií o Spiraldynamik® nájdete na našej partnerskej stránke v Českej republike, ktorú pre vás pripravuje expertka Spiraldynamik® Lenka Kazmarová. Na jej webe nájdete aj termíny kurzov, ktoré sa konajú v Čechách.

Spiraldynamik®

Na oficiálnych stránkach Spiraldynamik® nájdete množstvo ďalších informácií o pohybovom koncepte Spiraldynamik®. Okrem článkov tiež fotografie, videá a samozrejme zoznam všetkých kurzov organizovaných v rôznych štátoch a jazykoch.

Scroll to Top