Fynamed+

Spiraldynamik®

Spiraldynamik® je trojdimenziálny pohybový koncept vytvorený švajčiarskym doktorom Christianom Larsenom a francúzskou fyzioterapeutkou Yolande Deswarte.

Čo je Spiraldynamik®?​

Spiraldynamik® je trojdimenzionálny pohybový koncept, ktorého cieľom je pohybová koordinácia na anatomicko – funkčných podkladoch. Základom je trojdimenzionálna anatómia, ktorej sú nadradené prírodné princípy (polarita, špirála). 

Špirála, základ tohto konceptu, ovplyvňuje tvar i funkciu tela. Štruktúry celého organizmu sa iba vtedy správajú fyziologicky, ak sú zaťažované trojrozmerne. Ak tieto štruktúry nie sú zaťažované v smere ich priebehu (3D), mení sa ich tvar a prirodzene aj ich funkcia. Pohyb sa stáva nestabilný, neekonomický, v kĺboch nie je zabezpečená centrácia. Chybné zaťaženie vedie k preťaženiu štruktúr, svalovej dysbalancii, bolesti a k obmedzeniu pohybu. 

Zakladateľmi pohybového konceptu Spiraldynamik® sú Dr. Med. Christian Larsen zo Švajčiarska a francúzska fyzioterapeutka Yolande Deswarte. Koncept vznikol začiatkom 80. rokov dvadsiateho storočia. Obaja sa venovali cvičeniu aikida.

Pri tvorbe konceptu vychádzali z funkčnej anatómie, z postrehov získaných sebapozorovaním a tiež z postrehov v oblasti chovania sa novorodencov, vrcholových športovcov či ľudí venujúcich sa baletu a jóge.

Na základe výsledkov štúdie vznikol pohybový koncept, ktorý poukazuje na svojpomocné spôsoby liečby.

V Zürichu dnes stojí medzinárodne uznávaná inštitúcia, v ktorej sa analyzujú problémy pohybového systému a hľadajú sa spôsoby obnovenia optimálnych pohybových funkcií bez operačného zákroku.

Ďalšie informácie o koncepte Spiraldynamik® a o jej uplatnení v každodennom živote nájdete v odbornej literatúre. Niektoré publikácie od expertov SpiralDynamik si môžete kúpiť aj na našich kurzoch.

Akú štruktúru vzdelávania ponúka koncept Spiraldynamik®

Informačné
kurzy

1-2 dňové úvodné kurzy zamerané na určitú oblasť lokomočného aparátu, ich cieľom je zoznámenie s pohybovým konceptom Spiraldynamik®.

 

Školiteľ

odborník Spiraldynamik stupeň Advanced

Základné kurzy Spiraldynamik Basic

16-dňové kurzy rozdelené na 4 časti. Cieľom kurzu je pochopenie princípov Spiraldynamik®, porozumenie 3D anatómii, učenie a vedenie pohybu.

Školiteľ

učiteľ Spiraldynamik

Spiraldynamik Intermediate Fyziopedagogika

5-dňové kurzy zamerané na zdokonalenie a prehĺbenie vedomostí zo základného Basic kurzu, fyziopedagogika, navedenie pohybu, odovzdávanie vedomostí a učenie pohybu.

Školiteľ

expert Spiraldynamik

Spiraldynamik Intermediate Specific

5-7 dňový kurz, ktorého cieľom je zdokonalenie sa v koncepte Spiraldynamik®. Kurzy sú zamerané podľa rôznych odborov ako fyzioterapia,  ergoterapia, jóga, pedagógia a iné odbory.

Školiteľ

učiteľ, expert Spiraldynamik

Kurz Oborová didaktika I.

3-dňový kurz, ktorého cieľom je zdokonalenie v odborných, sprostredkovateľských a sociálnych kompetenciách – komunikácia, pedagogika, didaktika.


Školiteľ

expert Spiraldynamik

Diplomová skúška Spiraldynamik stupňa Intermediate

FynaMed
Návrat hore